Bygg21 9. april 2019: Vi bygger best - med åpenhet og tillit

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter.

I henhold til sitt mandat skal Bygg21 bl.a. anbefale metoder for måling av produktivitet, kostnadsutvikling og kundetilfredshet i byggenæringen.

Videre har man vært opptatt av hvordan man kan redusere konfliktnivået i byggenæringen, bl.a. ved bruk av samhandling og alternative konflikløsningsmetoder. I denne forbindelse har man utarbeidet en veileder for god samhandling; - Vi bygger best - med åpenhet og tillit.

I dette frokostmøtet snakket Kartsten Hjerholm, som leder i Bygg21 sin arbeidsgruppe om samhandling og er partner i Stor Oslo Eiendom, først både om veilederen og hvordan de arbeider med samhandling i prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm spesielt, og i Stor-Oslo Eiendom generelt. Anne Christensen, arkitekt i Dark, presenterte prosjektet nærmere, og gjorde rede for hvilke erfaringer de hadde fra samhandlingen omkring det, mens Tor Berglid, Bunde Bygg AS, gjorde rede for hvordan samhandlingen ble opplevd fra entreprenør-siden. Steinar Holm fra GK fortalte om samhandling fra en underentreprenørs perspektiv.

Selv tok jeg utgangspunkt i at også med en god samhandling, kan det oppstå tvister og uenighet, og mitt fokus var hvorledes slike situasjoner bør håndteres for at konfliktnivået ikke skal sette sitt preg på prosjektgjennomføringen.

Frokostmøtet var godt besøkt, men hele arrangementet ble streamet og kan sees her.

Last ned dokument