40 års erfaring som juridisk rådgiver og prosederende advokat

Portrettfoto Harald S. Kobbe

I en årrekke har jeg vært høyt rangert av både Chambers og Legal 500. De siste årene har mitt fokus vært på tvisteløsning særlig som rettskyndig oppmann, mekler og voldgiftsdommer, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er genuint opptatt av, og har over år bidratt til, å minske konfliktnivået i store, men også mindre kontraktsforhold.

Logo

Målet er å løse tvister og konflikter i minnelighet

Jeg er jevnlig engasjert som mekler, enten av partene direkte eller av domstolene hvor jeg da opptrer som rettsmekler. For tiden leder jeg også flere større prosjektintegrerte meklinger (PRIME). Her er vi med på gjennomføringen av en kontrakt i hele kontraktsperioden, og bidrar bl.a. til dialog og løpende avklaringer mellom partene. Poenget er at eventuelle uenigheter skal avdekkes så tidlig som mulig slik at de kan la seg løse i minnelighet. I tillegg er jeg oppnevnt som ekspert bl.a. i tilknytning til større infrastrukturkontrakter, hvor vi gir råd om hvordan konkrete tvistespørsmål og krav kan løses og behandles.

Ikke alle tvister lar seg likevel løse på denne måten. Jeg har ledet og sittet i voldgiftsretter som har måttet ta stilling til til dels svært store krav, også mellom internasjonale parter bl.a. innenfor regelverket til ICC, og jeg påtar meg fortsatt oppdrag som voldgiftsdommer.

Jeg har bred erfaring i vurdering og opplegg av saks- og prosess strategi. Med utgangspunkt i min faglige oversikt og et godt nettverk gir jeg råd og bidrar til å sette sammen gode prosessteam og i noen grad deltar jeg i oppfølgingen av disse, men jeg påtar meg ikke lenger omfattende selvstendige prosessoppdrag.

Min virksomhet er organisert i Advokat Harald S. Kobbe AS, og jeg har arbeidsplass hos og samarbeider med Advokatfirmaet Harris i Bergen.

Logo Harris advokater

Enkelte verv og medlemskap

Medlem av det nordiske styret i Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA). (www.nordicarbitration.org)

Medlem av Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift sin liste over anbefalte voldgiftsdommere (www.chamber.no)

Medlem av og anbefalt voldgiftsdommer, Norwegian Oil and Energy Arbitration Assciation (www.noeaa.no)

Leder av Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (www.bfjr.no)

Fast juridisk oppmann utnevnt av Standard Norge i henhold til bl.a. NS 8405 pkt 43 og NS 8507 pkt 50.

Befaring den 24. juni 2020 i PRIME E6 for kontrakt mellom Nye Veier AS og PEAB Anlegg AS om Moelvkrysset mv. i Innlandet

Aktuelle saker

No items found.

Jeg er genuint opptatt av, og har over år bidratt til, å minske konfliktnivået i store, men også mindre kontraktsforhold.

Harald S. Kobbe – Advokat H LL.M