Konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg, 29. november 2018

Den 29, november 2018 inviterte Bygg21, NKF og EBA til en konferanse i Oslo om konfliktløsningen i bygg og anlegg.

Utgangspunktet var en bred erkjennelse at konfliktnivået særlig i anleggssektoren er meget høyt, og at det slik sett bl.a. legger beslag på store ressurser, og tar fokus og ressurser bort fra selve gjennomføringen av kontraktsarbeidet på en best mulig måte.

Problemstillingen ble adressert av byggherrer og toppledere fra de største entrreprenørbedriftene i Norge.

Jeg ledet arrangementet og bandt de ulike innleggene sammen.

Arrangementet var meget godt besøkt og ble også fulgt av mange via livestream.

Presentasjonene og livestreamen er fortsatt tilgjengelig på eba.no.

Last ned dokument