Tidsskrift for forretningsjus 3-4/2017 side 196 til 201:Noen refleksjoner knyttet til boken Voldgift i et nøtteskall.

Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja har skrevet en liten perle av en kort redegjørelse for voldgift i Norge i boken Voldgift i et nøtteskall.

I denne artikkelen gjennomgår jeg boken, og trekker frem enkelte temaer jeg mener gjerne kunne vært utdypet i teksten.

Å skrive kort er en stor utfordring, jf. Knut Bloms forord i hans bok om Prisloven fra 1954, men her har forfatterne mestret det til fulle. Og selv om denne boken er kort, er den langt fra enkel i den forstand at den bare tar for seg temaer og problemstillinger på et overordnet nivå.

Jeg regner med at den vil bli brukt like mye av advokater og dommere som av studenter som primært er ute etter å få en rask innføring i emnet. Selv passer jeg alltid på å ha den tilgjengelig i mitt daglige arbeid.

Last ned dokument