Norwegian Arbitration Day 2023

Den 26. januar arrangerte Skandinavisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo igjen Norwegian Arbitration Day etter noen års Covid-pause.

Det ble et flott arrangement med mange svært gode innlegg for en stor forsamling maling som ikke bare kom fra de skandinaviske land, men også bl.a. Tyskland, Storbritannia og Sveits.

Jeg satt i panel med to svært fremtredende kolleger, Kristoffer Løf fra Mannheimer Swartling i Stockholm og Lotte Eskesen fra Gorrissen Federspiel i København. Vi snakket om hvordan voldgiftsretten med beslutninger helt i starten av en prosess kan oppnå at denne blir effektiv, forutberegnelig og transparent.

Last ned dokument