KOMPETANSEBYGGING FOR KONFLIKTHÅNDTERING, kurs for eksperter og oppmenn.

Den 19. og 20. oktober avholdt NITO/TEKNA/JUS, Standard Norge og Mekling.no et kurs for å bygge kompetanse på konflikthåndtering, særlig rettet mot bygg- og anleggsbransjen.
Kurset var bredt lagt opp med temaer som omfanget av tvister i entrepriseforhold og behovet for å løse dem, oppmannsordningen og ekspertrollen, mekling, det å være meddommere og til slutt bruk av PRIME. Kurset hadde meget god og tung tilslutning, og vil forhåpentligvis bidra til at kretsen av fagpersoner som kan påta seg slike oppgaver blir betydelig utvidet.
Selv innledet jeg om frivillig mekling og rettsmekling, og min presentasjon kan lastes ned her.

Last ned dokument